Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Lofoten, Vesterålen og Senja må holdes fritt for oljeboring!

Skal vi leve av bærekraftige næringer som fiskeri og turisme, eller skal vi satse alt på at oljealderen fortsetter?

Utenfor LOVESE gyter verdens siste store torskestamme og folk kommer fra hele verden for å nyte den vakre naturen. Her finner vi også fastlands Europas største fuglekoloni og verdens største kaldtvannskorallrev.

Dette er store verdier, men også sårbare verdier. Dersom Arbeiderpartiet, Høyre og Frp får viljen sin og åpner området for oljeleting vil vi få seismikkskyting som skremmer vekk fisken og vi vil bare være et stort oljeutslipp fra å rasere umistelige verdier.

For Venstre er det å verne disse områdene mot oljeleting en av de viktigste sakene denne høsten. Vi har de siste fire årene greid å holde sårbare naturområder fri for oljeleting og en stemme på Venstre er den beste måten å sikre fortsatt oljefritt Lofoten Vestereålen og Senja.