Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Lofoten, Vesterålen og Senja er gyteplassen til verdens siste bærekraftige torskestamme.
Stabile havstrømmer, mye lys om sommeren og store mengder dyreplankton fører til at det er et stort artsmangfold, både i vann og på land.

Å åpne for oljeboring i disse områdene vil forstyrre mye av dyrelivet, og om det skulle forekomme lekkasjer risikerer vi at store deler av økosystemet forsvinner. I tillegg bidrar olje- og gassindustrien til forurensning, og er den største enkeltkilden til utslipp av klimagasser i Norge. Dette mener Unge Venstre er veldig problematisk.

For Unge Venstre er miljøet utrolig viktig å ta vare på. Derfor ønsker vi å innføre varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, og å sikre miljøet og dyrelivet som eksisterer der.

I samarbeidsavtalen mellom Venstre, KRF og regjeringen har vi fått fredet Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring frem til 2017. Skal den være det også i fremtiden trenger vi din hjelp.

Send UV Ditt Navn til 2440