Norsk EU-medlemskap

I en globalisert verden er det flere og flere problemstillinger som er grenseoverskridende. Klimaendringer og mennesker på flukt er blant utfordringene som ikke kan løses av enkeltland. Unge Venstre mener internasjonale utfordringer krever internasjonale svar.

Gjennom et forpliktende europeisk samarbeid kan utfordringene løses. Gjennom samarbeid og dialog og vi kan unngå krig og store konflikter.

EØS-avtalen gjør at Norge allerede en del av det europeiske samarbeidet, men vi er fremdeles utenfor det europeiske demokratiet. Vi er et av landene som implementerer mest av EU-lovgivningen, men har ikke mulighet til å påvirke direkte hva denne lovgivningen går ut på. EU utgjør Norges viktigste handelspartner, og EØS-avtalen er fundamental for norsk næringsliv og eksport.

Unge Venstre vil at Norge skal ha medbestemmelse i Europas viktigste fredsprosjekt og mulighet til å påvirke Europa videre. Vi mener det eneste alternativet til EØS i overskuelig fremtid er et fullverdig EU-medlemskap.