Norsk EU-medlemskap

I en globalisert verden er det flere og flere problemstillinger som er grenseoverskridende. Unge Venstre mener overnasjonale utfordringer krever overnasjonale svar. Vi mener derfor at disse problemstillingene må takes i åpen debatt og ikke i lukkede rom mellom statsledere. For å få det til trenger vi et forpliktende og overnasjonalt europeisk samarbeid.

Gjennom EØS avtalen er Norge allerede en del av det europeiske samarbeidet, men vi er fremdeles utenfor det europeiske demokratiet. Vi har mottatt over 10 000 lover som ingen nordmenn har vært med å utforme.

Mener du Norge bør få medbestemmelse i et samarbeid hvor vi er 75% medlem?
Send UV til 2440.