Hopp til hovedinnhold

Landsmøte i Unge Venstre

Unge Venstres 85. ordinære landsmøte avholdes 25.–27. oktober i Oslo.

Landsmøtet er det øverste besluttende organet i Norges Unge Venstre. Landsmøtet avholdes årlig, og landsstyret i Unge Venstre har fastsatt møtet til helgen 25.–27. oktober. Møtested blir Oslo. Innkallingen vil bli sendt ut minimum to måneder i forveien, altså ikke senere enn 25. august.

Til landsmøtet reiser medlemmene av landsstyret og maks 85 utsendinger valgt av fylkeslagene. Alle medlemmer av Unge Venstre har tale- og forslagsrett på landsmøtet. Landsmøterepresentasjon for fylkeslagene regnes ut etter antall betalende medlemmer per 31. desember 2023.

Landsmøtet behandler saker som årsmelding, politiske uttalelser, Unge Venstres politiske og organisatoriske plattformer, vedtektsendringer, og valg av Unge Venstre-leder og sentralstyre.

Mer informasjon om årets landsmøte kommer.

Del artikkelen