Frifondsøknad

Dere må nå fylle inn et søknadsskjema selv og sende det til frifond@ungevenstre.no. Nærmere instruksjoner finner du i skjemaet. 

Skjemaet finner dere her:

Søknadsskjema

Har du noen spørsmål kan du henvende deg til organisasjonsrådgiver Magnus Hundvin, på magnus@ungevenstre.no