Klima- og miljøutvalget

Klima- og miljøutvalget har ansvaret for å videreutvikle Unge Venstres klima- og miljøpolitikk.

Leder av klima- og miljøutvalget

Marika Andrea Jenssen

Utvalgsmedlem

Hanna Lein-Mathisen

Utvalgsmedlem

Hanna Linnéa Lindtvedt

Utvalgsmedlem

Trym Braathen

Nyheter fra utvalget