Klima- og miljøutvalget

Klima- og miljøutvalget har ansvaret for å videreutvikle Unge Venstres klima- og miljøpolitikk.

Leder av klima- og miljøutvalget

Ingeborg Bjørlo

Utvalgsmedlem

Ida Hein

Utvalgsmedlem

Erik Justus Grünert

Utvalgsmedlem

Ingrid Andresen

Nyheter fra utvalget