Hopp til hovedinnhold

October 14, 2022

| Oppdatert October 14, 2022

Anes tale til Venstres landsmøte

- Det haster å bygge ut mer fornybar energi, sier Unge Venstre-leder Ane Breivik i sin tale til Venstres landsmøte. Foto: Enok Grova

14.-16. oktober avholder Venstre sitt landsmøte på Ullensaker. Unge Venstre-leder Ane Breivik hilste partiet ved å snakke om krigen i Ukraina, internasjonalt samarbeid og utbygging av fornybar energi.

Talen kan du lese her:

Kjære landsmøte,

I møte med mange kriser, er det oss ikke forunt å kun løse én av gangen. Og dessverre er det slik, at de store krisene vi opplever gjerne er tett sammenkoblet.

Som den pågående krigen på kontinentet vårt. En kamp om demokrati og frihet, suverenitet og respekt for folkeretten.

Som også har de konsekvenser at verdens tilgang på mat, gjødsel og energi trues. Dette etter en pandemi har drevet millioner av mennesker inn i ekstrem fattigdom.

Som viser farene ved desinformasjon og polarisering, manipulasjon og sensur. Demokratiets forvitring. Demagogenes løgn.

Og som kommer i en tid der vi allerede har fryktelig mange kriser i fanget. Der rekordmange allerede var på flukt.

Der vi skal gjennom en grønn omstilling, for å dempe de fatale konsekvensene av klimaendringene.

Dette er den tiden vi lever i. Og den verdenen min generasjon vokser opp i.

I møte med våre tids kriser vil enkelte hevde at det er systemene våre som har feilet. Slik norsk venstreside i februar la skyld på NATO. Slik de i møte med den pågående strømkrisen skylder på det europeiske energimarkedet.

Men kjære landsmøte. Er det noe vi tar med oss ut av denne krisen, så er det at samarbeid fungerer.

En tidligere president i Europaparlamentet spurte en gang:

Har du noen gang har lurt på hvorfor alle autoritære regimer er så redde for Europa?

Før han svarte:

Det er bare én grunn.

Våre verdier gjør dem redde. Fordi frihet fører til likhet, rettferdighet, transparens, muligheter og fred.

Og når det har skjedd i Europa kan det skje hvor som helst.

Kjære landsmøte,

Det er i tider som dette at vi kan kjenne betydningen, viktigheten av å tilhøre et parti som vil gjøre Norge grønnere og friere.

Som vil ta oss framover, ikke bakover.

Som vil se utover, heller enn å vende seg innover.

Som tyr til handling heller enn lammelse.

Og fremover så har vi ambisiøse mål å nå. Vi skal halvere klimagassutslippene våre innen 2030. Oppnå netto null innen 2050.

Og min bønn til dere her i dag er:

Vedta en politikk som vil gjøre at vi når disse målene.

For norske politikere har sovet i timen. Og her må vi i Venstre også gå litt i oss selv.

Tidligere denne uken kunngjorde FN at verden må doble produksjonen av fornybar energi innen 2030.

Her i Norge har utbyggingen av fornybar nærmest stått stille den siste tiden. Konsesjonsbehandlingen for vindkraft stod på stedet hvil i tre år. Og innen 2026 er det ikke engang sikkert at Sør-Norge har et kraftoverskudd.

Omstilling koster. Og klimakrisen haster. Utbygging av natur er dessverre i mange tilfeller prisen vi må betale for å nå klimamålene våre.

Det er på ingen måte en enkel avveining. Men enn så lenge, så går fornybarutbyggingen for sakte.

Tar vi alle mulige forbehold mot naturinngrep, får vi ikke bygget ut nok kraft til å gjennomføre det grønne skiftet. Det er det fremtiden som taper på.

Kjære Venstre,

Det er lett å tenke at tidligere generasjoner har vært heldige.

At det hadde vært lettere å leve uten å måtte bære byrden av krig, av klimakrise, tap av naturmangfold, flyktningkrise, personvern på avveie. Alt dette samtidig.

Men vi kan ikke kontrollere den tiden vi er født i. Det eneste vi kan gjøre noe med, er hva vi gjør med den tiden vi får tildelt.

Takk for meg, og godt landsmøte.

Del artikkelen