Hopp til hovedinnhold

15. april 2024

| Oppdatert 17. april 2024

Even Jacobsen, Emma Strandbakke og Thomas Blomkvist instilt som Viken Unge Venstres ungdomskandidater

En enstemmig nominasjonskomité innstiller på Even Jacobsen, Emma Strandbakke og Thomas Blomkvist som Viken Unge Venstres ungdomskandidater til stortingsvalget 2025.

Foto av Even

Som ungdomskandidat i Buskerud innstiller nominasjonskomiteen på Even Jacobsen.

Even ble tidligere i år valgt til leder av Viken Unge Venstre. Ved fjorårets lokalvalg var Even landets yngste ordførerkandidat, og ble valgt inn i Ringerike kommunestyre som gruppeleder for Venstre. Even har på kort tid blitt en tydelig og markert politiker i Ringerikes-politikken.

Foto av Emma

Som ungdomskandidat for Akershus instiller nominasjonskomiteen på Emma Strandbakke.

Emma er 20 år, og kommer fra Ski. Hun studerer internasjonale studier på Universitetet i Oslo. Emma har lang erfaring fra Unge Venstre, hun er sentralstyremedlem og har tidligere vært nestleder i Viken Unge Venstre og leder i Follo Unge Venstre. Hun er folkevalgt som kommunestyrerepresentant i Nordre Follo.

Foto av Thomas

Som ungdomskandidat i Østfold instiller nominasjonskomiteen på Thomas Blomkvist.

Thomas er 20 år, og kommer fra Fredrikstad. Han studerer økonomi og administrasjon på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Thomas er nestleder i Viken Unge Venstre.

Komiteens innstilling er et forslag til Viken Unge Venstre. Det er Viken Unge Venstres medlemmer som velger ungdomskandidatene på et ekstraordinært årsmøte. Datoen for årsmøtet blir kunngjort senere.

Nominasjonskomiteen har bestått av Vetle Walseth Gran, Thyra Håkonsløkken og Tejn Rolland.

Del artikkelen