Hopp til hovedinnhold

10. mars 2020

| Oppdatert 7. mai 2021

En friere skole

Bilde av en elev på et bibliotek

Uttalelse vedtatt på ordinært årsmøte til innlandet Unge Venstre 29. desember 2019.

Den videregående skolen trenger en drastisk endring. Elevene har i dag alt for lite valgfrihet. Det er elevens fremtid og derfor elevens valg om hvilke fag den skal ta, eller hvilken skole den skal gå på. Elevens motivasjon og miljø har mye å si for læringen, og skolen trenger derfor en styrket elevtjeneste, som veileder og jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

I dagens skole skal det læres mange temaer i mange fag. Mange elever opplever et voldsomt press, og det er til tider lite motiverende. Mange elever opplever altfor høye krav, og dermed skapes det et stort press stort press i skolehverdagen. Dagens elever bruker opp all fritiden sin på unødvendig, men obligatorisk pensum. Dette hindrer dem i å utvikle sine talenter og sine interesser. Elevene trenger mer frihet til å bestemme hva de skal fordype seg i.

Det er ikke bare i fag elevene skal få mer frihet, men også i valg av skole. Hvorfor skal politikerne bestemme hvor elevene skal gå på skole? Dette er et valg elevene burde få ta selv. Alle elever har forskjellige mål og drømmer, og de trenger derfor mulighet til å velge hvilket utdanningsløp de ønsker å ta. Dagens system sørger for at postnummeret bestemmer hvor eleven skal gå på skolen, ikke deres egne interesser og prestasjoner.

Det bør settes større krav til elevtjenesten i skolen. Et godt skolemiljø resulterer i et godt læringsmiljø- og omvendt, dette er elevtjenestens oppgave. Vi går på skole i hovedsak for å lære, formidle ideer, verdier og kunnskaper. Det sosiale miljøet i skolen påvirker elevenes prestasjon og resultater. Det å ha et godt og trygt skolemiljø å komme til hver dag, er avgjørende for elevenes motivasjon og prestasjon. Elevene trenger også veiledning, for å bli tryggere på valgene som skal tas i løpet av ungdoms- og videregående skole. Det er elevtjenesten, som skal ha ansvaret for et godt skolemiljø, motivere og veilede elevene.

Innlandet Unge venstre vil:

  1. Studiespesialisering burde ha programfagfra og med 1. klasse.
  2. kjempe for nasjonalt fritt skolevalg .
  3. gi mer støtte og følge opp elevtjenesten i skolen.
  4. at en videregående skole burde ha tilgjengelig; miljøarbeider, psykisk helse-rådgiver, helsesykepleier og fag- og yrkes-rådgivere.
  5. at man skal kunne velge nivå i Engelsk og Norsk på lik linje som man gjør i matte på VGS i dag
  6. gjøre fremmedspråk til et valgfritt programfag

Del artikkelen