Hopp til hovedinnhold

2. mars 2023

| Oppdatert 2. mars 2023

Innstilling for styret til Viken Unge Venstre 2023

Bilde av Emilie, Torbjørn og Emma

Valnemnda i Viken Unge Venstre har no gjort ferdig sitt arbeid og legger ved dette fram si innstilling. Det meldte seg mange særs gode kandidatar, og valnemnda meiner at me ha kome fram til ei samansetning av eit nytt styre til Viken Unge Venstre som gjer at fylkeslaget er best mogleg rusta til å ein intensiv valkamp i møte, og som kan skapa mykje aktivitet i heile fylket. Valnemnda meiner me har kome fram til ei samansetning av personar i styret som utfyller kvarandre og som har gode førestandar for å lukkas.

Nemnda har ogso innstilit på ein leiartrio som me trur vil kunna fungera effektivt saman som arbeidsutval i fylkesstyret, dersom ein skulle ynskja å nytta seg av ein slik modell.

Valnemnda si innstilling til nytt styre i Viken Unge Venstre:

Pressebilde av Emilie Ovnerud

Som fylkesleiar har valnemnda innstilt Emilie Ovnerud. Ovenrud har tidligare erfaring som direktevalt til landsstyret i Norges Unge Venstre, og leiar av Drammen Unge Venstre der ho har framifrå resultat å visa til. Ovnerud imponerte nemnda stort under prosessen med klare visjonar og planar for Viken UV. Nemnda er overtydd om at Ovnerud kjem til å gjera ein framifrå jobb i vervet som fylkesleiar.

Pressebilde av Torbjørn Mjåseth

Som fyrste nestleiar innstiller valnemnda Torbjørn Solhaug Mjåseth. Mjåseth går inn i vervet med tungtvegande erfaring som både nestleiar i fylkeslaget og økonomiansvarleg. Han har ogso gode resultat å vise til i sitt arbeid med Nedre Glomma UV.

Pressebilde av Emma Strandbakke

Som andre nestleiar innstiller valnemnda Emma Skarseth Strandbakke. I tilegg til å sitta som styremedlem i dagens fylkesstyre tar Strandbakke ogso med seg erfaring som direktevalt til landstyret, og som leiar av Follo Unge Venstre.

Leder: Emilie Ovnerud (Ny dette vervet)
1. Nestleder: Torbjørn Solhaug Mjåseth
2. Nestleder: Emma Skarseth Strandbakke (Ny i dette vervet)
Styremedlem: Hanna Bakkelund
Styremedlem: Halfdan Knudsen Lille-Skulstad (Ny i dette vervet)
Styremedlem: Frida Lødøden (Ny i dette vervet)
1 vara: Håkon Tøgersen (Ny i dette vervet)
2 vara: Stian Mo (Ny i dette vervet
3 vara: Ayya Starmenlieva (Ny i dette vervet)

Valnemnda har bestått av:
Jens Håkon Slettemark Birkeland
Hedda Wølner Kristiansen
Andreas Hollås Asphaug

Dersom man har noen spørsmål kan man ta kontakt med Jens Håkon Birkeland på jenshakon@ungevenstre.no eller 970 42 353

Del artikkelen