Hopp til hovedinnhold

24. mai 2022

| Oppdatert 25. mai 2022

Innstilling – Suppleringsvalg til 1.nestleder i Norges Unge Venstre

Portrett av Kristin Schultz

Foto: Magnus Hundvin

I henhold til Unge Venstres vedtekter skal det denne våren avholdes suppleringsvalg av 1.nestleder etter at Timo Nikolaisen den 04.05.22 meddelte organisasjonen at han fratrer rollen som 1.nestleder.

Annonsering av suppleringsvalget ble gjort på nettsidene den 06.05.22 med frist for å melde kandidatur 13.05.22. Valgkomiteen gjennomførte intervjuer med aktuelle kandidater den 18.05.22 og ga sin innstilling 20.05.22.

Valgkomiteen består i 2022 av Andreas Hammer Håversen, Ingrid Åmlid, Vegard Gamme Svello, Marika Jenssen og Gard Aasmund Skulstad Johanson. Skulstad Johanson er komiteens leder.

I innstillingen har vi vektlagt kandidatenes erfaring så vel som tanker for organisasjonen frem mot kommune- og fylkesvalget i 2023, samt hvor lett komiteen mener at kandidatene vil tre inn i rollen. På bakgrunn av at ledelsen er om lag halvveis i perioden har vi særlig vektlagt kandidatenes evne til å tre raskt inn i arbeidsutvalget og pågående prosesser i organisasjonen.

Innstilling

Komiteen innstiller enstemmig Kristin Schultz i rollen som 1. nestleder av Unge Venstre. Kristin er 22 år gammel og studerer juss ved Universitetet i Oslo. I tillegg jobber hun for Venstres bystyregruppe i Oslo og sitter som 2. nestleder i Unge Venstre. Etter at 1.nestleder flyttet til Brussel i starten av 2022 har Kristin fungert i mange av rollene som vanligvis tilfaller 1. nestleder, herunder å møte i Venstres landsstyre og stortingsgruppe.

Kristin imponerte valgkomiteen med sine gode refleksjoner omkring 1. nestleders rolle i dialog med leder av Unge Venstre så vel som konkrete planer for hvordan vi kan bygge organisasjonen frem mot valget i 2023.

Hun viste et stort engasjement for å jobbe tett med lokallagene i UV etter pandemien og vil jobbe for at sentralt tillitsvalgte oppleves som både tilgjengelige og støttende.

Fra tidligere har Kristin arrangert talentakademiet med stor suksess og overbeviser komiteen om at hun vil prioritere UV i den viktige oppkjøringen frem mot valgåret. Valgkomiteen ble imponert over hennes arbeidskapasitet og gode refleksjoner omkring utfordringene organisasjonen står overfor.
Valgkomiteen er overbevist om at Kristin vil fylle vervet som 1.nestleder på en god måte og innstiller overfor landsstyret å supplere Kristin i vervet.

Videre prosess

Dersom landsstyret velger Kristin som 1.nestleder vil dette medføre at rollen som 2.nestleder blir stående ledig. I så tilfelle vil det komme en ny utlysning av suppleringsvalg på denne slik at arbeidsutvalget er fulltallig.

Spørsmål til innstillingen eller videre prosess kan stilles til valgkomiteens leder på
gard.johanson@ungevenstre.no

Del artikkelen