Hopp til hovedinnhold

26. desember 2019

| Oppdatert 7. mai 2021

Kutt i stortingslønna!

Bilde av Stortinget.

Vedtatt på ordinært årsmøte i Oslo Unge Venstre 9.oktober 2019.

Stortingsrepresentantene er våre øverste folkevalgte og gjør en viktig jobb for befolkningen og for demokratiet. De forvalter en stor tillit.

Siden oktober 2018 har det vært flere medieoppslag om reiseutgiftene til enkelte stortingsrepresentanter. Oppslagene viser at regelverket har hatt flere store hull. Flere representanter har fått utbetalt reisedekning for reiser som ikke har funnet sted og andre har fått utbetalt for reiser som kan argumenteres for er en privat reise.

Det er et viktig prinsipp at Stortingsrepresentanter ikke må svare til noen andre enn sine egne velgere, og at de dermed regnes som sine egne sjefer. Men det er problematisk når representantene bevilger penger og andre goder til seg selv, når de samtidig sier at det blir mindre handlingsrom de kommende årene.

Velgerne gir representantene stor tillit når de velges inn på Stortinget. Når det gis stor tillit er det også viktig med et transparent system. De samme åpenhetskravene som Stortinget stiller til offentlig sektor bør også gjelde for dem selv.

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå forventer at lønnen til stortingsrepresentanter passerer én million kroner i løpet av inneværende stortingsperiode. Dette kommer som følge av en lønnsdannelse som er koblet opp til en prosentvekst. Det er svært problematisk at stortingslønna snart passerer én million kroner og Oslo Unge Venstre mener at dette er uholdbart.

Vi mener at stortingspolitikerne og regjeringsmedlemmene må ta et lønnskutt på 20%. Det er viktig at våre øverste folkevalgte ikke har en vesentlig høyere lønn enn den generelle befolkningen. Vi mener også at flere av godene til representantene kan kuttes ned på.

Oslo Unge Venstre vil:

  1. Kutte lønna til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer med 20%.
  2. Ha et klarere regelverk for reiseregninger for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter.

Del artikkelen