Hopp til hovedinnhold

11. mai 2023

| Oppdatert 11. mai 2023

Reisebrev fra Lymec Spring Congress i Budapest

På denne turen reiste Trygve Hellenes, Magnus Wessmann (Lymec-ansvarlig i IU) og Katja Busuttil (internasjonal leder) til Budapest, Ungarn, for å delta på LYMEC Spring Congress. LYMEC, eller The European Liberal Youth, er en paraplyorganisasjon for liberale ungdomsorganisasjoner i Europa. Organisasjonen jobber med å både utvikle og fremme liberal politikk opp mot EU-parlamentet. Det avholdes to kongresser i året, og denne kongressen hadde et særlig fokus på politikkutvikling.

Bilde av en som snakker fra talerstolen

Dag 1 - Formaliteter, taler og parkfest
Da vi ble fortalt at vi skulle bo på European Youth Centre i Budapest så vi for oss
ungdomsherbergstemning, men en positiv overraskelse møtte oss da vi sjekket inn. Møtet startet kl 15:00 og frem til kl 18:00 vedtok vi formaliteter knyttet til gjennomføringen av kongressen. Blant annet fikk vi presentert Lymec-styret’s rapport, samt stemte over prioritering av uttalelser, noe som er svært viktig ettersom det kun er de første resolusjonene som er garantert å bli behandlet på kongressen. Naturlig nok kom uttalelser vedrørende krigen i Ukraina høyt oppe, og LYMEC vedtok å jobbe for at blant annet Georgia og Moldova skal bli tettere integrert i det europeiske fellesskapet. Vi hadde fremmet tre ulike resolusjoner om rettsstatskrisen i Europa, dyrs iboende verdi og “Student at risk”-ordningen. Det ble dessverre ikke tid til å behandle våre resolusjoner, men vi fikk likevel diskutert dem med flere av de andre organisasjonene til stede. Vi fikk mange positive reaksjoner fra andre delegasjoner som hadde lest våre resolusjoner. Disse resolusjonene kan også fremmes ved fremtidige kongresser, med håp om å få behandlet dem da.

På ettermiddagen samlet vi oss i en park som tilfeldigvis hadde en bar. Der nøt vi en drink mens solen stekte (20 grader), før omsider gikk videre til restauranten. Mens Katja endte opp på samme bord som Tom fra LUF, ungarske politikere og Momentum (vårt ungarske søsterparti), satt Magnus sammen med en gjeng fra Venstres Ungdom og JNC (katalansk frigjøringsbevegelse), og Trygve ble kjent med vårt bulgarske søsterparti. Kvelden var hyggelig og var preget av mange interessante diskusjoner. Det er alltid spennende å møte liberal ungdom fra andre land og høre om hvilke utfordringer de står overfor i sine hjemland.

Bilde av deltagerne på båten

Dag 2 - Behandling av uttalelser, nye medlemmer og middag på båt

Noen av sakene som skapte mest diskusjon var behandlinger av nye medlemmer. Lymec er en paraplyorganisasjon der medlemmene baserer seg på liberale verdier. Forståelsen av hva “liberale verdier” innebærer er likevel noe som alltid diskuteres når man skal ta inn nye medlemmer. Mens noen av partiene i LYMEC befinner seg langt til høyre på det politiske spekteret og er særlig opptatt av økonomisk frihet, er det andre partier som fokuserer mer på sosiale saker og klimapolitikk. Denne skillelinjen kommer grovt sett til uttrykk mellom den nordiske blokken og organisasjoner fra Tyskland, Sveits og Sør-Europa, hvor vi er mer
sosialliberale, mens de er mer klassisk liberale.

De liberale skillelinjene ble tydelige da vi skulle vedta uttalelser. Særlig en uttalelse om klimarettferdighet fra Radikal Ungdom viste den store bredden i LYMEC. Det var sendt inn flere endringsforslag som forsøkte å tone ned ambisjonsnivået og heller fremheve de positive sidene industrialiseringen har ført til. Etter en lang debatt stemte et knapt flertall for å beholde uttalelsen slik den var innsendt. De partiene som ønsket en mindre ambisiøs klimapolitikk tapte dermed, til stor glede for oss i Unge Venstre.

Kongressen ble avsluttet med en tale fra Luxembourg sin statsminister, Xaiver Bettel. Talen handlet om det stadige behovet for å kjempe for liberale verdier og ungdommens rolle i denne kampen. Bettel er fra det liberale partiet i Luxembourg, og verdens første homofile statsminister. Han har personlig opplevd de illiberale strømningene i Europa, noe som ga talen en ekstra dimensjon. En rørt forsamling ga han stående applaus.

På kvelden var det arrangert festmiddag i elvebredden av Donau, på en båt med det passende navnet for anledningen: “Europa”. Her fikk vi servert masse god ungarsk mat, og ikke minst ungarske kaker (til stor glede for kake-elskeren Katja). Det ble en herlig kveld med masse diskusjon av viktige og mindre viktige temaer med de andre organisasjonene, mens vi nøt utsikten over elven og den opplyste majestetiske parlamentsbygningen fra båten.

Bilde av Magnus, Trygve og Katja

Dag 3 - Takk for oss <3

Selv om kongressen bare varte i to dager, fikk vi likevel diskutert mye politikk og ikke minst blitt bedre kjent med mange andre liberale politiske organisasjoner. Mange av de andre deltakerne har vi møtt ved andre anledninger, og det er alltid hyggelig å opprettholde kontakten. Vi avsluttet søndagen med en omvisning av sentrale landemerker i Budapest, herunder minnesmerker over sentrale historiske begivenheter i Ungarns historie. Å lære mer om hvordan landets historie kan forklare Ungarns illiberale utvikling var spesielt interessant. I tillegg fikk vi omvisning inne i den praktfulle parlamentsbygningen, som er den nest største i Europa.

Vi forlot Budapest med mange nye inntrykk og erfaringer rikere. At kongressen fant sted i nettopp Ungarn hadde en stor symbolsk verdi. Ungarn har gjennomgått en betydelig demokratisk tilbakegang de siste årene, og illiberale krefter har fått dominere. Landets statsminister, Viktor Orbán, prøver aktivt å motarbeide de liberale verdiene vi kjemper for, og flere diskriminerende anti-LHBT-lover er innført i landet. Dette er nok en påminnelse om at frihet ikke kan tas for gitt, og understreker viktigheten av å engasjere seg politisk.

Til tross for at Putins brutale angrepskrig mot Ukraina ligger som et dystert bakteppe, ga kongressen oss stor motivasjon for å fortsette å kjempe for de liberale verdiene vi tror på. Sammen kan vi skape en friere og grønnere verden, hvor alle har like muligheter og rett til å være seg selv.

Katja, Trygve & Magnus

Del artikkelen