Hopp til hovedinnhold

17. november 2020

| Oppdatert 30. august 2021

Samtykkelov nå!

Emma Romskoug Teigland, Nestleder i Oslo Unge Venstre
Hans Jacob Thomsen, Sentralstyremedlem Unge Venstre

Flere land som Sverige og Danmark har allerede innført samtykkelov, og vi mener det er på tide at Norge følger etter.

Voldtekt er et samfunnsproblem som ryster livene til unge og eldre for alltid. Én av ti kvinner er utsatt for voldtekt, halvparten av dem før fylte 18 år. Likevel er det store mørketall. Vi vet at mange ikke tør å anmelde, og at ofre ofte sliter med psykiske problemer i lang tid.

I Sverige har antall personer som er dømt, økt med 75 prosent siden 2017. Dette er mye på grunn av den ny samtykkeloven. Det tyder på at flere voldtektsanmeldelser følges opp, og at ofrenes rettssikkerhet i større grad blir ivaretatt. Danmark har nylig fulgt Sveriges anbefaling, og innført en samtykkelov selv.

Det er på tide at også Norge tar voldtekt seriøst. Blant annet har FNs kvinnekomité og Amnesty International kritisert Norge for ikke å ha en samtykkelov.

Sunn seksualitet skal aksepteres og oppfordres til i det moderne samfunnet. Likevel vet vi at situasjoner oppstår hvor noen tråkker langt over streken.

Offeret må bli trodd

En samtykkelov vil skifte fokuset. For eksempel fra spørsmål om det ble vist tegn på en uønsket seksuell handling, til om samtykke ble gitt gjennom ord eller handlinger. Kun slik vil ofrene få rettferdigheten de fortjener. Å fortsette med dagens lov er å snu ryggen til voldtektsofrene.

I dag henlegges over 83 prosent av voldtektssaker. Mange på samme dag på grunn av manglende bevis. I dag regnes kun saker som voldtekt dersom det ble brukt vold, tvang eller offeret ble utnyttet i en sårbar situasjon.

En samtykkelov vil fortelle at sex uten samtykke er voldtekt, uansett situasjon. En samtykkelov vil derfor bidra til å endre normer i samfunnet.

Å fortsette med dagens lov er å snu ryggen til voldtektsofrene.

Ja til samtykkelov nå!

Del artikkelen