Hopp til hovedinnhold

6. mai 2022

| Oppdatert 8. november 2023

Supplering av 1. nestleder i Unge Venstre

Timo Nikolaisen har flyttet til utlandet og dermed trukket seg som 1. nestleder. Det skal derfor suppleres inn en ny 1. nestleder av Unge Venstre, som skal velges av landsstyret på et ekstraordinært landsstyremøte i mai.

Deltakere på Unge Venstres sommerleir 2021.

Norges Unge Venstre er ungdomspartiet til det politiske partiet Venstre. Norges Unge Venstre bygger på den liberale ideologien. Organisasjonen arbeider for å fremme en radikal politikk, tufta på en liberal samfunnsforståelse. Formålet er å skape oppslutning om organisasjonens idéer blant ungdom, samt få gjennomslag for organisasjonens ideer i Venstre og samfunnet for øvrig.

Hvem ser vi etter?
Som 1. nestleder i Unge Venstre får du en unik mulighet til å forstå organisasjonen og å forme hva Unge Venstre er og skal være. Sentralstyret består av leder av Unge Venstre, to nestledere, internasjonal leder, fem sentralstyremedlemmer og to møtende varaer. Sentralstyret har ansvar for driften og ledelsen av Unge Venstre mellom landsstyremøtene. Sentralstyret har møte ca. hver sjette uke.

Vi er på jakt etter deg som er har erfaring fra Unge Venstre og/eller frivillige organisasjoner. Du bør kunne jobbe selvstendig, ta egne initiativ og ha god gjennomføringsevne. Det er viktig at kandidater som ønsker å stille til dette vervet har tid til å prioritere arbeid i organisasjonen.

Unge Venstres sentralstyre velges for ett år på landsmøtet i månedsskiftet oktober/november hvert år. Dette betyr at varigheten på vervet som nestleder som nå skal suppleres er fra mai 2022, til og med landsmøtet i november 2022.

Høres dette ut som noe for deg?
Send en mail til leder av valgkomiteen Gard Skulstad Johanson (valgkomiteen@uv.no) med litt informasjon om deg selv og motivasjon for å stille. Søknadsfrist: 13. mai 2022.

Man må være medlem av Unge Venstre for å kunne stille til vervet.

Det er Norges Unge Venstres valgkomité som skal innstille til vervet. Komiteen ledes av Gard Skulstad Johanson, og består ellers av Marika Jenssen, Andreas Hammer Håversen, Ingrid Åmlid, Vegard Gamme Svello.

Har du spørsmål, kan disse rettes til leder av valgkomiteen på mail: valgkomiteen@ungevenstre.no, eller telefon: 416 26 848.

Del artikkelen