Hopp til hovedinnhold

December 5, 2022

| Oppdatert December 5, 2022

Ta natten tilbake

Bilde av en gatelykt

De siste årene har lysforurensing blitt et stadig større problem. I løpet av de siste 25 årene
har lysforurensning økt med 49% på verdensbasis. I Europa øker det med omtrent 6% hvert
år.

Dette er et problem av flere grunner. Alle levende organismer påvirkes av lysets naturlige
variasjon gjennom året og døgnet. Når andelen unaturlig lys øker forstyrrer det denne
balansen.

Pattedyrs (inkludert mennesker) naturlige døgnrytme kan bli forstyrret. For mennesker kan
det føre til at man får vanskeligere for å sove i områder med mye kunstig lys (f.eks i de
største byene) som igjen er dårlig for den generelle folkehelsen. For dyr har det andre
effekter, noen dyr blir tiltrukket av lyset som gjør dem til et lett bytte mens andre dyr skyr
vekk fra lyset som fører til innskrenking deres leveområde.

Lysets fargetemperatur har mye å si for hvor stor innvirkning det har på oss og den lokale
naturen. Det er bevist at kaldere farger har større innvirkning på nattesøvn, dyr og insekter.
Miljøorganisasjoner har anbefalt at belysning burde ha så varm fargetemperatur som mulig.

For å klare å bekjempe lysforurensning effektivt er det viktig å innføre tiltak både i de største
byene, distriktene og spesielt hyttefelt. Hyttefelt er spesielt viktig siden de i større grad er i
kontakt med naturen. Det er også mye enklere og billigere å redusere lysforurensing i rurale
områder enn i byene siden det er mindre konkurranse fra andre lyskilder.

Oslo Unge Venstre vil:

 1. Opprette en helhetlig belysningsplan for å minske lysforurensing. Planen skal omfatte
  alle kommunale lysanlegg.
 2. At alle utendørs lys skal ha en lysvarme på 2700k eller mindre.
 3. At alle utendørs lys skal ha en lysstyrke som ikke overskrider 470 lumen.
 4. At alle utelamper skal lyse nedover og skal plasseres så nærme bakken som mulig.
 5. At alle sterke lyskilder i nærheten av bebyggelse og naturområder skal dimmes eller
  slås av mellom kl 23:00 og 06:00.
 6. Kreve større bruk av bevegelsessensorer i stedet for kontinuerlig opplysning av et
  eller flere områder.
 7. Avgiftsbelegge utendørsbelysning.

Del artikkelen