Hopp til hovedinnhold

Sondre Hansmark

21. april 2021

| Oppdatert 29. april 2021

Unge Venstre er bekymret for allmenndannelsen

Med den nylig fremlagte «fullføringsreformen» vil regjeringen gjøre den største endringen innenfor videregående opplæring siden Reform-94. Intensjonen er god, men Unge Venstre stiller seg kritisk til enkelte av virkemidlene.

Regjeringen foreslår å redusere antallet obligatoriske fag. Hensikten med dette er å åpne for større fordypning og dybdelæring. Med fullføringsreformen vil elever i utgangspunktet kun ha obligatorisk opplæring i norsk, matte og engelsk – og et helt nytt demokratifag, et såkalt «fag for fremtiden».

Unge Venstre støtter intensjonen om større valgfrihet for elever i videregående opplæring. Vi er imidlertid redd for at den nye fagsammensetningen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for innsikt i vår kulturelle og kunnskapsmessige arv, og Norges kristne og humanistiske tradisjon.

Fellesfagene i videregående opplæring skal skape veltalende og opplyste borgere som kan delta i demokratiet og den offentlige debatten. Unge Venstre håper fullføringsreformen vil ivareta dette hensynet. Derfor foreslår vi å innføre et ytterligere obligatorisk fellesfag - et «fag for fortiden».

Faget for fortiden må inneholde kunnskap om vårt samfunn og historie, slik at alle elever får en felles ballast for å forstå vår fortid, samtid og fremtid. Unge Venstre håper faget vil legge spesiell vekt på emner som i lang tid har vært nedprioritert i det norske skoleverket, som opplysningsfilosofi, barokkpoesi og renessansekunst.

Faget for fortiden bør flette sammen historiske linjer med praktiske ferdigheter. For eksempel har opplæring i vinsmaking og østersdykking lenge vært forbeholdt det private hjem. Denne kompetansen bør tilbys i regi av den offentlige skolen og pålegges alle elever. Bare slik kan vi unngå at det kun er de ressurssterke elevene som sitter igjen med denne viktige kunnskapen.

Unge Venstres forslag til et nytt obligatorisk fellesfag er ikke hugget i stein. Ved siden av opplysningsfilosofi, barokkpoesi, renessansekunst, vinsmaking og østersdykking, er det mange flere emner som kreves for å gjøre elevene til fullkomne middelklasseborgere, som for eksempel hoffetikette og rypejakt.

Vi er imidlertid sikre på at oppbygningen av faget for fortiden kan tilpasses etter hvert som flere og flere samfunnsdebattanter reagerer på at fagfeltene deres ikke er obligatoriske. Derfor ønsker vi en åpen og offentlig debatt om allmenndannelsen velkommen.

Del artikkelen