Hopp til hovedinnhold

April 8, 2019

| Oppdatert November 25, 2021

Utlysning: Unge Venstre supplerer sentrale verv

En gruppe med deltakere på sommerleir 2018

Unge Venstre skal 3. mai supplere sentralstyret og kunnskapspolitisk utvalg. Enkelte sentralt tillitsvalgte har den siste tiden trukket seg av ulike årsaker, og landsstyret har i den anledning vedtatt at de ønsker å supplere følgende verv:

  • Vara(er) til sentralstyret
  • Ett nytt medlem til kunnskapspolitisk utvalg

Norges Unge Venstre er et norsk, liberalt ungdomsparti tilknyttet det politiske partiet Venstre, og ble stiftet 27. januar 1909. Norges Unge Venstre bygger på den liberale ideologien. Organisasjonen arbeider for å fremme en radikal politikk, tufta på en liberal samfunnsforståelse. Formålet er å skape oppslutning om organisasjonens idéer blant ungdom, samt få gjennomslag for organisasjonens ideer i Venstre og samfunnet for øvrig.

Sentralstyremedlem (vara) – hvem ser vi etter?
Som sentralstyremedlem får du en unik mulighet til å forstå organisasjonen og å forme hva Unge Venstre er og skal være. Sentralstyret består av leder av Unge Venstre, to nestledere, internasjonal leder og fem sentralmedlemmer. Sentralstyret har ansvar for driften og ledelsen av Unge Venstre mellom landsstyremøtene. Sentralstyret har møte ca. hver sjette uke.

Vi er på jakt etter deg som er har erfaring fra valgkamp og/eller frivillige organisasjoner. Du bør kunne jobbe selvstendig, ta egne initiativ og ha god gjennomføringsevne. Det er viktig at kandidater som ønsker å stille til dette vervet har tid til å bruke på å reise rundt til ulike deler av organisasjonen, samt ta debatter og andre representasjonsoppdrag når det er behov for det. Kjennskap til Unge Venstre er ikke en krav, men en klar fordel.

Unge Venstres sentralstyre velges for 1 år på landsmøtet i oktober hvert år. Dette betyr at varigheten på vervene som sentralstyremedlemmer (vara)som nå skal supplereres er fra mai 2019, til og med landsmøtet i oktober 2019.

Søknadsfrist: 15. april 2019

Som utvalgsmedlem i kunnskapspolitisk utvalg får du mulighet til å påvirke unge Venstres utdannings- og kunnskapspolitikk innenfra, Utvalget jobber med å utvikle og forbedre Unge Venstres kunnskapspolitikk, og leverer i løpet av hver periode en kunnskapspolitisk melding, som legges frem for landsstyret.

Å sitte i kunnskapspolitisk utvalg er en unik mulighet for deg som ønsker å bli mer aktiv i Unge Venstre, eller som har særlig interesse for kunnskaps- og utdanningspolitikk.

Varigheten til dette vervet er fra mai 2019 til oktober 2019.

Søknadsfrist: 15. april 2019

Meld din interesse gjennom skjemaet her.

Det er Norges Unge Venstres valgkomité som skal innstille til vervene. Komiteen ledes av Martin Frøyland (Rogaland), og består ellers av Malin Andrea Briggs (Agder), Vilde Marie Ystmark (Oslo) og Even Aronsen (Troms). Har du spørsmål, kan disse rettes til

Del artikkelen