Hopp til hovedinnhold

July 15, 2019

| Oppdatert November 24, 2021

Valg av sentrale verv i Unge Venstre - valgkomitéen informerer om innstillingsprosessen

Deltakere på Unge Venstres sommerleir 2018

Valgkomitéen er godt i gang med sitt arbeid, og ønsker derfor å informere om prosessen videre frem mot landsmøtet høsten 2019. I tillegg vil vi gi informasjon om hvilke verv du kan stille til.

Har du innspill til valgkomitéen, eller ønsker du å stille til verv? Gi oss beskjed via kontaktskjemaet vårt her.


Hva gjør valgkomitéen?

Valgkomitéen består av fem medlemmer: Martin Frøyland (leder), Even Aronsen, Naomi Ghebiregzabher, Vilde Marie Ystmark og Malin Andrea Eriksen Briggs. Komitéen vil intervjue alle som innehar, eller ønsker å stille til, sentrale verv. I tillegg gjør vi observasjoner under nasjonale arrangementer og møter. Til slutt bestemmer valgkomitéen seg for en liste med kandidater til de ulike vervene, som dermed blir valgkomitéens innstilling. Informasjon om de ulike vervene er å finne lenger ned på siden. Valgkomitéen har taushetsplikt.


Hvordan er prosessen?

Valgkomitéen kommer med en innstilling med anbefalte kandidater til alle nasjonalt valgte verv i Unge Venstre, med unntak av vervene i egen komité. Følgende verv er leder, nestledere, sentralstyremedlemmer, direktevalgte til landsstyret, utvalgsledere- og medlemmer (herunder internasjonalt utvalg, klima- og miljøutvalget og kunnskapspolitiks utvalg) samt kontrollkomité. Alle velges på landsmøtet høsten 2019.


Valgkomitéen har hatt samtaler med dem som innehar sentrale verv i Unge Venstre under landsstyremøter og vil videre under sommerleir snakke med alle som vil stille til sentrale verv eller komme med innspill. Etter sommerleir vil det bli foretatt avsluttende skype/telefonintervjuer før innstillingen blir klar i forkant av landsmøtet.


Ønsker du å stille til valg, vil valgkomitéen gjerne høre fra deg. Bruk kontaktskjemaet om du vil snakke med oss. Er du på sommerleir vil det også være mulig å skrive seg opp på liste som henger ved inngangsdøren til Flimra.

Hva kan du stille til?

Leder i Unge Venstre er organisasjonens ansikt utad, og er også øverste sjef. Vervet innebærer daglig drift og profilering av organisasjonen, og innehaver er gjerne en del i media. Som leder har man dessuten ansvar for drift av sentralstyret og landsstyret.

Første nestleder er organisasjonens “vise-sjef”, og er del av sentralstyret. Hen vil få mye ansvar for organisasjonens virke, politiske utvikling og representasjon i media og møter. Det er forventet at første nestleder stepper inn der leder ikke kan delta. Sammen med leder, annen nestleder og sekretariatet, er hen også med i arbeidsutvalget.

Andre nestleder har en lignende stilling som første nestleder, og deltar i både arbeidsutvalget og sentralstyret. Organisatorisk, politisk og utadrettet arbeid er videre en del av annen nestleders hverdag, og som resten av ledertrioen fører dette til en god del arbeid.

Internasjonal leder sitter i sentralstyret, og leder det internasjonale utvalget (IU). I tillegg til sentralstyrearbeid, jobber internasjonal leder mye med internasjonal politikk og de internasjonale prosjektene IU drifter.

Sentralstyremedlemmer har Unge Venstre fem av. I tillegg er det to varaer, som også deltar på alt av sentralstyrets arbeid. Medlemmene av sentralstyret har ansvar for kontinuerlig drift av organisasjonen, og arbeider blant annet med sommerleir, ulike nasjonale møter, politikkutvikling, representasjon og Unge Venstre-akademiene. Det er mye organisatorisk arbeid for sentralstyret, men også en mulighet for politisk påvirkning.

Direktevalgte medlemmer av landsstyret er totalt åtte personer, der seks har faste plasser og to er varaer. I tillegg består landsstyret av alle fylkesledere og sentralstyret i Unge Venstre, og det er det øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Større saksområder, som Unge Venstres økonomi og politiske prioriteringer, blir behandlet i landsstyret. To av medlemmene leder hvert sitt utvalg, henholdsvis klima- og miljøutvalget og kunnskapspolitisk utvalg.

Internasjonalt utvalg består av fire eller seks medlemmer, samt internasjonal leder. Utvalget jobber med ulike prosjekter, internasjonal politikk og samarbeid gjennom paraplyorganisasjonene IFLRY og LYMEC. Medlemmene bør være opptatt av internasjonal politikk, og det inngår mye organisatorisk arbeid for å arrangere møter og internasjonal sommerleir.

Tre medlemmer av klima- og miljøutvalget jobber sammen med utvalgets leder om å utforme klima- og miljøpolitikk, og å drive med opplæring i organisasjonen. De representerer videre Unge Venstre i sammenhenger der klima og miljø står på dagsordenen.

Tre medlemmer av kunnskapspolitisk utvalg jobber sammen med utvalgets leder for å skape ny kunnskapspolitikk i Unge Venstre. I tillegg driver de med intern opplæring og ekstern representasjon.

Kontrollkomitéen består av tre personer. Disse fungerer som juridisk instans og politi i organisasjonen, for å sikre at Unge Venstre følger vedtektene sine og har en solid økonomi. Kontrollkomitéens medlemmer må ha svært god kjennskap til organisasjonens virke. Komitéen deltar på alle nasjonale møter.

Lurer du på noe om valgkomitéens arbeid?
Ikke nøl med å ta kontakt! Vår e-post er nuv.valgkomite@gmail.com. Du kan også ta kontakt med valgkomitéens leder Martin Frøyland som kan nås på tlf: 905 98 403.

Del artikkelen