Hopp til hovedinnhold

27. juni 2022

| Oppdatert 27. juni 2022

Valgkomiteens innstilling til 2. nestleder i Unge Venstre!

Kristin Schultz trakk seg som 2. nestleder av Norges Unge Venstre etter å ha blitt supplert inn som 1. nestleder 11.06.22. Etter bestilling fra landsstyret samme dag har valgkomiteen gjennomført prosess for å supplere 2. nestleder. Valgkomiteen ble bedt om å levere innstilling innen 25.06.22. Valgkomiteen består i 2022 av Marika Jenssen, Andreas Hammer Håversen, Ingrid Åmlid, Vegard Gamme Svello og Gard Aasmund Skulstad Johanson. Skulstad Johanson er komiteens leder.

Suppleringsvalget ble annonsert på Unge Venstre sine nettsider 13.06.22 med frist for å stille 15.06.22. Den 15.06.22 hadde tre personer meldt interesse for vervet som 2. nestleder og det ble av den grunn ikke vurdert som nødvendig å utvide fristen for å stille. Komiteen har heller ikke fått tilbakemelding om at det var for kort frist eller at noen opplevde å ikke rekke å melde sitt kandidatur innen fristen.

Alle tre kandidater fikk anledning til å stille til intervju. Valgkomiteen gjennomførte intervju med to av kandidatene. En tredje kandidat fikk mulighet til å levere videopresentasjon i tillegg til skriftlig kandidatfremstilling da vedkommende ikke hadde anledning til å møte til intervju. Intervjuene ble gjennomført digitalt via zoom.

Valgkomiteen vektla i innstillingen kandidatenes samlede kompetanse, deres konkrete tanker for Unge Venstre samt hvor raskt de kan tre inn som et effektivt medlem av arbeidsutvalget. Innstillingen bygger på en helhetsvurdering av kandidatenes skriftlige kandidatpresentasjon og prestasjon i intervju med komiteen.

Det har ikke vært lett å lande innstilling da vi hadde et luksusproblem med svært kompetente kandidater med stor motivasjon og arbeidskapasitet. Valgkomiteen vil takke alle kandidater som stilte til valg.

Innstilling

Valgkomiteen innstiller enstemmig Hans Jacob Huun Thomsen i rollen som 2. nestleder i Norges Unge Venstre for det resterende av perioden frem til landsmøtet. Hans Jacob er 21 år, UiO-student og Oslo-borger. Han sitter for tiden som sentralstyremedlem og innehar en rekke verv i Oslo Venstre.

Hans Jacob har markert seg som et politisk talent i tiden siden han ble aktiv i organisasjonen. Han er en uredd og dyktig debattant som valgkomiteen har overbevist valgkomiteen om at han vil gjøre en god jobb som 2.nestleder. I intervjuet med valgkomiteen fokuserte Hans Jacob på viktigheten av å bygge laget i den store bredden av organisasjonen frem mot lokalvalget i 2023 og er motivert for denne jobben.

Hans Jacob trakk videre frem viktigheten av å være en god rollemodell i organisasjonen, noe valgkomiteen mener vil være riktig å bygge engasjement etter pandemien.

Vi er overbevist om at Hans Jacob vil bringe med seg en kompetanse, arbeidskapasitet og et engasjement som vil gagne Unge Venstre i tiden fremover og innstiller med dette overfor landsstyret å supplere ham inn i rollen som 2.nestleder i Norges Unge Venstre. Vi ønsker Hans Jacob lykke til!

Spørsmål ved prosessen kan rettes mot leder av valgkomiteen, Gard Aasmund Skulstad Johanson på gard.johanson@ungevenstre.no eller +47 41626848.

Prosessen videre

Suppleringsvalget vil gjennomføres på landsstyremøtet den 30.06.22 på Hove Leirsted. Dersom noen kandidater ønsker å benke på den innstilte kandidaten, er det kultur for å informere både kandidaten og valgkomiteen i god tid før valget.

Den valgte kandidaten vil tre inn i vervet umiddelbart.


Del artikkelen