Hopp til hovedinnhold
Portrett av Hanna

Om hovedproblemet i norsk skole

Hanna

Jeg mener at skolen skal tilpasses eleven. Hovedproblemet i norsk skole i dag, som er årsaken til at altfor mange faller fra i løpet av videregående, er den enorme ensrettingen av både hverdagen og innholdet. Alle har trolig hatt en eller flere klassekamerater som ikke har fått utløp for potensialet som bor i dem fordi skolen har manglet en plass for dem å utfolde seg på. Derfor må de praktiske og estetiske fagene løftes, og vi må få bedre lærere som ser og hjelper dem som trenger det. Jeg vil ha flere valgfag og færre obligatoriske fag. Med mer valgfrihet til elevene vil vi kunne dyrke mangfoldet i skolen, og hver eleven kan endelig få tilpasset opplæring.