Hopp til hovedinnhold

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring har ført til frihet og velstand for millioner av mennesker. Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Vil man søke lykken og bidra til samfunnet, så bør ikke landegrenser utgjøre et hinder. Unge Venstre ønsker fri arbeidsinnvandring i hele verden.

Unge Venstre vil:

  • Legge til rette for mer arbeidsmigrasjon fra lavinntektsland og land utenfor EØS-området til Norge
  • Senke lønnskravet som ligger til grunn for innvilgelse av arbeidstillatelse
  • Gjøre det enklere å utveksle arbeidskraft mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner
  • Gi arbeidsinnvandrere tilstrekkelig informasjon på eget språk om hvilke rettigheter de har krav på i arbeidslivet
  • Gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse
  • Gi arbeidstillatelse til asylsøkere som venter på å få søknad behandlet
  • Gi papirløse arbeidstillatelse

Del artikkelen