Hopp til hovedinnhold

Arbeidsinnvandring

Vil man søke lykken og bidra til samfunnet, så bør ikke landegrenser utgjøre et hinder. For Unge Venstre er bevegelsesfriheten og retten til å søke lykken viktig, og vi ønsker derfor fri arbeidsinnvandring i hele verden.

Migrasjon er et gode. Frihet til å bevege seg på tvers av landegrenser bidrar til nye impulser, et mangfold av idéer og dekker behovet for arbeidskraft i norsk økonomi.

Med økt bevegelighet er det også viktig å ta tak i skyggesidene som kan medfølge arbeidsinnvandring. Utfordringer tilknyttet sosial dumping, lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår må bekjempes. Unge Venstre vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sikre arbeidsinnvandrere et sosialt sikkerhetsnett.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Legge til rette for mer arbeidsmigrasjon fra land utenfor EØS-området
  • Gjøre det enklere å utveksle arbeidskraft mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner
  • Gi arbeidsinnvandrere informasjon på eget språk om hvilke rettigheter de har krav på i arbeidslivet

Del artikkelen