Hopp til hovedinnhold

Arbeidsliv

For å skape et samfunn med plass til alle, trenger vi en fleksibel arbeidspolitikk som gir alle trygghet og mulighet til å bidra etter evne.

Arbeid har en verdi, og gir oss en mulighet til å realisere våre evner, bidra til samfunnet, og skape noe. Unge Venstre ønsker et trygt og fleksibelt arbeidsliv. Arbeidslivet må gjøres bedre tilpasses teknologiske fremskritt, og det må bli lettere å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Å gi folk en jobb er også viktig i kampen mot ulikhet, ved å sørge for at alle har en stabil inntekt, og muligheten til å spare. Unge Venstre mener at det alltid skal lønne seg å arbeide.

Unge Venstre vil:

  • Sørge for at det er gunstig å jobbe selv om man ikke har mulighet til å jobbe fulltid, ved å blant annet øke muligheten for gradert uføretrygd
  • At flere aktører i arbeidslivet tilrettelegger for anonyme jobbsøknader
  • Utrede tiltak som kan øke organiseringsgraden i Norge
  • Gi gründere, frilansere og selvstendig næringsdrivende den samme retten til sykepenger, permisjon og andre offentlige ytelser som andre arbeidstakere

Del artikkelen