Hopp til hovedinnhold

Assistert befruktning

Våren 2020 vedtok Stortinget at enslige kvinner har rett på assistert befruktning. Unge Venstre mener dette er et viktig steg i retning av bedre reproduktive rettigheter for alle, men at det også bør åpnes for samtidig egg- og sæddonasjon.

Makt over egen reproduktivitet handler om frihet til å bestemme selv. I dag har gravide som ved termin er 35 år eller eldre rett til NIPT og tidlig ultralyd. Unge Venstre vil utvide tilbudet til å gjelde alle gravide.


Unge Venstre vil:

  • Liberalisere bioteknologilovgivningen i tråd med teknologiutviklingen
  • Åpne opp for at infertile kvinner eller par skal kunne få barn ved samtidig egg- og sæddonasjon (embryodonasjon)
  • Tillate dobbeldonasjon, altså bruk av både egg- og sæddonor
  • Tilby NIPT og tidlig ultralyd til alle gravide

Del artikkelen