Hopp til hovedinnhold

Asylsøkeres rettssikkerhet

Rettsstaten er en grunnleggende del av det liberale demokratiet. I en enhver rettsstat står borgernes rettssikkerhet sentralt. Alle skal få saken sin behandlet rettferdig og forutsigbart, og ha mulighet til å forklare seg.

Dessverre ser vi at asylsøkeres rettssikkerhet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. I fjor tapte Utlendingsnemnda (UNE) nesten halvparten av alle sakene sine som ble behandlet i norske domstoler. Svært få asylsøkere får mulighet til å forklare seg muntlig, og de har heller ikke tilgang på kontradiksjon, som er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp. Samtidig er den frie rettshjelpen altfor begrenset.

Uavhengig om man ønsker en strengere eller mer liberal asylpolitikk, bør alle partier stille seg bak forslagene om en bedret rettssikkerhet for asylsøkere. Det handler tross alt om å behandle mennesker rettferdig i tråd med rettsstaten vår.

Unge Venstre vil:

  • Styrke rettssikkerheten ved at flere blir hørt muntlig i utvisningssaker, spesielt der barn er inkludert
  • Øke antall timer gratis rettshjelp i asylsaker
  • Styrke midlene til rettshjelptiltak spesielt rettet mot asylsøkere
  • Innføre en reell topartsprosess i Utlendingsnemnda (UNE) som sikrer asylsøkere mulighet til kontradiksjon og en muntlig høring

Del artikkelen