Hopp til hovedinnhold

Avgifter

Unge Venstre meiner at avgiftene i større grad skal sørge for omfordeling og grøn verdiskaping, utan at desse blir for belastande på vanlege folk og næringslivet.

Avgiftene er viktige for å finansiere velferdsstaten vår. Vi ønskjer ikkje å auke det totale avgiftstrykket, men at avgiftene innrettast annleis. Unge Venstre ønskjer avgifter som gjer det lettare å ta miljøvenlege val, og som skiftar avgiftsbyrden vekk frå arbeid og verdiskaping.

Dette vil Unge Venstre gjere:

 • Innføre ei progressiv arveavgift med eit høgt botnfrådrag.
 • Fjerne dokumentavgifta på kjøp av bustad.
 • Senke alkoholavgiftene for å motverke handelslekkasje.
 • Vri skattar og avgifter slik at det løner seg å vere miljøvenleg og straffar seg å forureine.
 • Innføre ei avgift på dumping av gruveavfall.
 • Auke CO2-avgifta
 • Innføre eit klimaskattefrådrag for arbeidsinntekt. Slik sørger vi for at fleire kjem i arbeid og at miljøavgifter ikkje slår usosialt ut.
 • Auke bensin- og dieselavgifta.
 • Tredoble flypassasjeravgifta for flygingar ut av EØS.
 • Gjere flypassasjeravgifta om til ei flyseteavgift som også legg avgifter på tomme flyseter.
 • Endre avgiftene så det blir billegare å gi bort enn å kaste mat og alkoholfri drikke.
 • Fjerne arbeidsgiveravgifta for lærlingar.

Del artikkelen