Hopp til hovedinnhold

Barn på flukt

I dag er 100 millioner mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt.

Barn på flukt er ekstra sårbare. Mange har flyktet fra umenneskelige forhold, mistet alt de eier, og sett familier og venner bli drept. Likevel ser vi gang på gang at barnets beste ikke veier tyngst i asylsaker.

Blant annet får mange foreldrene sine sendt ut av landet. Det er traumatiserende for barna som mister omsorgspersoner i tidlig alder. Samtidig vet vi at barn sjeldent blir hørt muntlig i utvisningssaker, og at såkalte innvandringsregulerende hensyn trumfer barnets beste. Det er tragisk.

Enda mer tragisk er at det hele 1000 asylbarn har forsvunnet de siste 21 årene. Bare siden 2015 har 432 forsvunnet. En av dem var 16 år gamle Agathe som kom alene til Norge for å søke asyl, men forsvant på en busstur lille nyttårsaften. Det er hjerteskjærende.

Det er også bekymringsverdig at UDI har omsorgsansvaret for barna mellom 15 og 18 år, til tross for at de ikke besitter kompetansen som trengs.

Unge Venstre vil:

  • At barnets beste alltid skal veie tyngst i asylsaker
  • Stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for barn på flukt
  • Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved vurdering av internflukt
  • At omsorgsansvaret for barn på flukt flyttes fra UDI til barnevernet

Del artikkelen