Hopp til hovedinnhold

Barnehage

Barnehagen er barnas viktigste sosialiseringsarena og det er derfor viktig at alle barn får en trygg, sosial og lærerik tid i barnehagen. Barn er forskjellig, og det er viktig med en barnehage som ser alle.  

Barnehagen er en av samfunnets viktigste sosialiseringsarenaer. For de aller fleste er barnehagen det første møtet med lek, utvikling og læring. Unge Venstre vil ha en barnehage som ser hvert enkelt barn, og som anerkjenne at alle barn er forskjellige.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Ha alderstilpasset seksualitetsundervisning i barnehagen og gjennom hele skoleløpet
  • Ha flere barnehager med utvidet åpningstid, tilpasset foreldre som ikke jobber dagtid
  • Gjennomføre prøveordninger med helg- og døgnåpne barnehager
  • Gjøre barnehage gratis for alle. Forutsetningen er at det finansieres med en omprioritering av barnetrygden. Det skal fortsatt gis barnetrygd til familier med behov for det.
  • Innføre to årlige barnehageopptak, slik at også barn født etter 1. september får mulighet til å begynne tidlig i barnehagen
  • Legge til rette for et mangfold av ulike barnehager, både offentlige og private
  • Jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere og barne- og • ungdomsarbeidere

Del artikkelen