Hopp til hovedinnhold

Barnehage

Barndommen er en svært viktig del av livet, og legger et viktig grunnlag på veien videre inn i ungdomstiden og mot livet som voksen. Det er derfor helt nødvendig at alle barn får en barndom preget av lek, utvikling og trivsel. Unge Venstre mener at dette må skje innenfor rammene til institusjoner som har friheten til å kunne se hvert enkelt barn.

Barnehagen er en av samfunnets viktigste sosialiseringsarenaer. For de aller fleste er barnehagen det første møtet med lek, utvikling og læring. Unge Venstre vil ha en barnehage som ser hvert enkelt barn, og som erkjenner at alle barn er forskjellige.

Unge Venstre vil:

  • Ha flere barnehager med utvidet åpningstid, tilpasset foreldre som ikke jobber dagtid
  • Gjennomføre prøveordninger med helg- og døgnåpne barnehager
  • Innføre løpende barnehageopptak
  • Legge til rette for et mangfold av ulike barnehager, både offentlige og private
  • Jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere
  • Jobbe for å øke grunnbemanningen og andelen pedagoger
  • Øke ansattes kompetanse på temaer som seksualitet, overgrep og barns psykiske helse

Del artikkelen