Hopp til hovedinnhold

Barnetrygd

Dagens barnetrygd prioriterer ikke de som trenger det mest. Unge Venstre vil derfor erstatte dagens barnetrygd med gratis barnehage og SFO/AKS for alle barn.

Unge Venstre vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO for alle barn, samt en behovsprøvd barnetrygd til familier med lav inntekt. Barnehage og SFO er viktige arenaer for lek, læring og integrering for barna, og bidrar også til yrkesdeltakelse og integrering for foreldrene. Så lenge barnehage og SFO ikke er gratis, ønsker vi å øke og skattlegge barnetrygden. Slik gir vi mer til de som har minst.

Unge Venstre vil:

  • Erstatte dagens barnetrygd med gratis barnehage og SFO/AKS for alle barn. Det skal fortsatt gis støtte til barnefamilier med behov.
  • Erstatte dagens barnetrygd med gratis SFO
  • Øke barnetillegget for uføre, og sørge for at kommuner ikke kan avkorte sosialhjelpen til familier som mottar barnetrygd

Del artikkelen