Hopp til hovedinnhold

Biologisk mangfold

Planter og dyr utryddes i et urovekkende raskt tempo. Unge Venstre vil ta vare på det biologiske mangfoldet, særlig truede arter og rovdyr.

Unge Venstre vil:

  • Øke bestandene av de fire store rovdyrene og andre utrydningstruede arter
  • Utvide ulvesonen
  • Sørge for bedre kartlegging av norsk natur og truede arter
  • Hindre nye, fremmede arter fra å etablere seg i Norge og lage handlingsplaner for å bekjempe de mest skadelige artene

Del artikkelen