Hopp til hovedinnhold

Bistand

Norsk utviklingspolitikk skal bidra til frihet og forbedre livskvaliteten til mennesker globalt. Bistand skal gi økonomisk vekst, bekjempe klimaendringene og løfte menneskerettighetene. Samtidig må bistanden være målrettet, resultatorientert og kostnadseffektiv.

Unge Venstre mener Norge har et solidarisk ansvar til å hjelpe mennesker i kriserammede områder. Vi ønsker å øke dagens bistand, og vi ønsker å sørge for at de mest størst behov får hjelp.

Unge Venstre vil:

  • Doble bistandsmålet til 2 prosent av BNI
  • Konsentrere norsk bistand på færre mottakere.
  • Stille klimakrav til all langsiktig bistand
  • I større grad gi direkte støtte til lokale organisasjoner i det globale sør
  • Stille seg positive til økt bruk av kommersielle aktører i utviklingsarbeidet
  • Slette illegitim u-landsgjeld

Del artikkelen