Hopp til hovedinnhold

Bolig

Vi mener at det har blitt for vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Vi vil bygge flere boliger og endre skatter og avgifter slik at det blir enklere å kjøpe sin første bolig.

Bolig er en av de største ulikhetsdriverne i Norge. Skillet mellom de som eier og ikke eier vokser seg stadig større. Nordmenn plasserer den største delen av formuen sin i bolig. Vi gjøre det mer lønnsomt å investere i bedrifter enn i eiendom.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Bygge minst 3000 studentboliger hvert år
  • Styrke husbanken og gi flere startlån
  • Ha mer leie-til-eie i kommunene, slik at flere utenfor boligmarkedet kan eie sin egen bolig
  • Erstatte den kommunale eiendomsskatten med en nasjonal boligskatt
  • Revidere tekniske byggeforskrifter slik at det blir lettere å bygge flere boliger
  • Bygge tettere og høyere med krav om mer grøntareal og færre parkeringsplasser
  • Endre skatteregimet for bolig slik at flere som står utenfor boligmarkedet kommer inn. Vi er positiv til fordelsbeskatning av egen bolig
  • Fjerne dokumentavgiften på kjøp av bolig

Del artikkelen