Hopp til hovedinnhold

Demokrati

Demokratiet er en hovedpilar i et liberalt samfunn. Unge Venstre mener folket skal styre seg selv, ikke bli styrt av konger eller diktatorer.

Demokratiet er de politiske spillereglene som gjør det mulig å forandre samfunnet uten bruk av vold. Demokratiet skal kontrollere maktutøvelse og sikre borgerne mot at makt misbrukes. Ikke minst skal demokratiet gi borgerne reell mulighet til å delta i politiske prosesser. Unge Venstre mener stemmerettsalderen bør senkes, og at alle stemmer skal telle likt, uavhengig hvor i landet man bor.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Senke stemmerettsalderen til 15 år for alle valg. Alder for valgbarhet skal følge stemmerettsalderen
  • Ha større fokus på demokratiopplæring gjennom hele skoleløpet, både gjennom teori og praksis.
  • Endre på reglene for personvalg til Stortinget så hver enkelt velger får mer innflytelse over Stortingets sammensetning
  • At alle stemmer ved valg skal veie like mye. Arealtillegget og styringstillegget må fjernes

Del artikkelen