Hopp til hovedinnhold

Digitalisering og kunstig intelligens

På kort tid har privat og offentlig sektor blitt mer digitalisert. Nå er vi midt i en stor framvekst av AI-teknologi. Framgangen av teknologi er i hovedsak en svært god utvikling og noe samfunnet må utnytte til det fulle. Samtidig i denne utviklingen må vi beskytte borgernes grunnleggende rett til beskyttelse.

Økt digitalisering gir offentlig og privat sektor store muligheter til å øke effektivitets- og produktivitetsnivået og redusere byråkratiet. Det kan redusere offentlige utgifter og gi folk større frihet i sitt eget liv.

Nå er det en stor teknologisk framvekst av kunstig intelligens. Kunstig intelligens gir samfunnet og menneskeheten store muligheter for å utvikle seg og skape en fremtid med økt frihet og velstand for alle. Vi skal jobbe på lag med kunstig intelligens, ikke imot veksten.

Samtidig som digitaliseringen og AI-teknologi vokser i et lyntempo er det viktig at vi beskytter borgernes grunnleggende rettigheter til privatliv. Internasjonale institusjoner som EU og FN må gå sammen for å sikre et regelverk som sørger for at personvernet blir bevart i den teknologiske utviklingen.

Unge Venstre vil:

  • Styrke forskningen på AI-teknologi og teknologi som kan gjøre offentlig sektor mer effektiv og produktiv
  • At Norge skal ta et internasjonalt initiativ for å sikre menneskers personvern i den teknologiske utviklingen

Del artikkelen