Hopp til hovedinnhold

Dyrevelferd

Unge Venstre kjemper alltid for dyrene og deres rettigheter. De har egenverdi, og fortjener å leve på en måte som ivaretar naturlige behov.

Vi har fått gjennomslag for å legge ned pelsdyrnæringen og å innføre dyrepoliti i hele landet.

Selv om mye er gjort, kan dyrevelferden i Norge fortsatt bli bedre.

Unge Venstre vil:

  • Forby import av pels
  • Forby bruk av dyr i sirkus
  • Stille strenge krav til dyrevelferd i dyreparker og akvarier og forby grov utnyttelse av dyr til konkurranser
  • Forby avl og import av dyr som er avlet frem med egenskaper som hindrer god livskvalitet
  • Lovfeste arealkrav for alle landbruksdyr inne- og utendørs som samsvarer med artens biologiske behov
  • Begrense bruk av forsøksdyr
  • Innføre strengere krav om dyrehold
  • Obligatorisk ID-merking av katter

Del artikkelen