Hopp til hovedinnhold

Eksamen

Som enden på skolegangen har den videregående skolen et stort ansvar for å sikre at elever som forlater skolesystemet er godt forberedt for arbeidslivet eller videre utdanning. For at flest mulig skal få mest mulig ut av og ha gode opplevelser i videregående skole, må elever selv i større grad få kunne påvirke valg av fag og vurderingsmåter.

Unge Venstre ønsker en skole som gir elevene mer makt og innflytelse over egen hverdag. Elever bør få påvirke undervisningsmetoder, vurderingsformer og valgfag.

Unge venstre vil:

  • Fjerne eksamen i vg1
  • Ha en eksamensreform med tilbud om alternative gjennomføringsmodeller som hjemmeeksamen og mappevurdering
  • Endre dagens eksamenstrekk så elever har mer forutsigbarhet rundt hvilket fag de har eksamen i
  • Gjøre det enklere å ta opp eksamen også i valgfag som musikk, dans, drama, media, idrett og kunstfag etter endt videregående opplæring

Del artikkelen