Hopp til hovedinnhold

EU og EØS

Gjennom mange tiår har Norge tjent enorme summer på vår handelsavtale med EU: EØS-avtalen. Vi mener dagens EØS-avtale har tjent Norge godt, men at vår posisjon på utsiden av der beslutningene tas er udemokratisk.

Samtidig har den en del problematiske sider. Vi er særlig bekymret for at Norge står på utsiden av de arenaene der de viktige beslutningene i EU tas. Vi mener Norge hører hjemme i varmen med våre venner i det europeiske fellesskapet, ikke på gangen. Derfor vil vi søke om fullt medlemskap for å bidra aktivt til den politiske utviklingen i EU, og ikke minst reformere og forbedre organisasjonen.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Søke fullt norsk medlemskap i EU
  2. Reformere EU slik at de folkevalgte organene får mer makt
  3. Samarbeide med EU om å sette strengere krav for økonomisk åpenhet blant europeiske land og banker

Del artikkelen