Hopp til hovedinnhold

EU og EØS

Vi er sterkere sammen. Norge bør knytte seg nærmere det europeiske samarbeidet.

Den europeiske union er et historisk vellykket fredsprosjekt. Dessverre sitter Norge på sidelinjen uten påvirkningskraft.

Unge Venstre er bekymret for Norges fremtid dersom vi fortsetter utenfor EU. Særlig med tanke på store internasjonale utfordringer der mer samarbeid sårt trengs.

Flyktningkrisen, klimakrisen og krig er alle grenseløse utfordringer som krever mer internasjonalt samarbeid. Et medlemskap i EU vil bidra til at Norge får en mer aktiv rolle i å utvikle verdensdelen vår for fremtiden.

Unge Venstre mener Norge bør styrke sitt samarbeid med Europa ved å søke fullverdig norsk EU-medlemskap. Så lenge vi ikke er medlemmer av EU, er vi best tjent med å beholde EØS-avtalen.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Søke om norsk EU-medlemskap
  2. Reformere EU slik at de folkevalgte organene får mer makt
  3. Samarbeide med EU om å stille strengere krav for økonomisk åpenhet blant europeiske land og banker.
  4. Samarbeide tett med EU for en grønnere europeisk energi- og klimapolitikk
  5. Satse på europeisk togsamarbeid ved å utvikle høyhastighetstog og nattog til Europa

Del artikkelen