Hopp til hovedinnhold

Fattigdom

Vi mener kampen mot fattigdom er en sentral frihetskamp. Derfor tar vi alltid kampen for de som har minst.

Mange lever fortsatt i fattigdom, både i Norge og i resten av verden. Å sikre alle verdige liv er en av kjerneoppgaven til vår velferdsstat. Ingen velger å være fattig, og derfor må vi vise tillit og respekt overfor mennesker i nød, ikke mistenkeliggjøre og dømme dem.

Unge Venstre vil:

  • Forenkle regelverket for stønader og støtteordninger
  • Se på ordninger for universell basisinntekt, med mål om å sikre alle mennesker det minimum penger som trengs for å leve frie liv
  • Gi førstelinjen i NAV større vedtaksmyndighet

Del artikkelen