Hopp til hovedinnhold

Feminisme

Feminisme handler om frihet, likestilling og rettferdighet. Unge Venstre mener at det er viktig å bekjempe strukturer i samfunnet som begrenser den enkeltes frihet og muligheter. Vi vil styrke kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Unge Venstre vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 og fjerne abortnemdene. Den som er best egnet til å bestemme om en abort skal utføres er kvinnen selv, og det valget bør ikke moraliseres over.

Å bestemme over egen kropp omfatter også reproduktive rettigheter. Unge Venstre vil tillate surrogati og likestille eggdonasjon med sæddonasjon.

Dette vil Unge Venstre

  • Fjerne abortnemndene
  • Utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18
  • Tillate surrogati
  • Likestille eggdonasjon og sæddonasjon

Del artikkelen