Hopp til hovedinnhold

Fiskeri og sjømat

Ressursene i havet må utnyttes på en bærekraftig måte som sikrer verdiskapning og økt matproduksjon for en voksende verdensbefolkning. Unge Venstre ser positivt på vekst i havbruksnæringer. Vi vil jobbe internasjonalt for en felles bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet, og vil ha strenge krav til dyrevelferd i havbruksnæringen.

Unge Venstre vil:

  • Sikre en bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene i havet, gjennom kvotemarkedet
  • Gjøre det enklere for unge fiskere å komme seg inn på kvotemarkedet
  • Stille strengere krav til dyrevelferd hos  rensefisk
  • Utvide og styrke vernet av nasjonale laksefjorder og -elver
  • Stille seg positive til en grunnrenteskatt på havbruksnæringen

Del artikkelen