Hopp til hovedinnhold

FN

Vi mener at globale utfordringer løses best gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor vil vi at Norge skal være en pådriver for sterke internasjonale organisasjoner og mer samarbeid mellom land.

Mange av utfordringene verden står overfor i dag kjenner ingen landegrenser. Hverken flyktningstrømmer, pandemier eller klimakrisen kan håndteres av ett land alene. Derfor vil vi at Norge står opp for mer samarbeid mellom land - ikke bare her i Europa, men også globalt i FN.

Samtidig mener vi at FN burde forbedres. Maktbalansen i Sikkerhetsrådet gjenspeiler fortsatt verden slik den så ut på slutten av andre verdenskrig. Verden har forandret seg, og det burde FN også. Derfor vil vi utvide sikkerhetsrådet med flere medlemmer og fjerne vetoretten.

Unge Venstre vil:

  • Gjennomføre en demokratireform i FN
  • Utvide FNs sikkerhetsråd og fjerne vetoretten
  • Ratifisere FNs atomvåpenforbud
  • Sikre at Palestina får fullverdig medlemskap i FN
  • Inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven
  • Sikre at ny barnevernlov er i tråd med FNs barnekonvensjon
  • Ta imot minimum 10 000 kvoteflyktninger eller det antallet FNs høykommissær ber Norge om
  • Sørge for at ingen personer skal tvangsreturneres til land eller områder hvor FN eller anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner fraråder retur

Del artikkelen