Hopp til hovedinnhold

Formueskatt

Vi vil beholde en moderat formuesskatt for å sørge for at de med store formuer bidrar til fellesskapet. Den bør endres for å sørge for mer verdiskapning.

Vi vil ha mindre skatt på arbeid i bytte mot mer skatt på arv, eiendom og formue. Slik skaper vi et skattesystem som gjør at det lønner seg å jobbe. Vi vil prioritere skatteletter for de som har minst, ikke for de med store formuer.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  • Beholde formuesskatten omtrent på dagens nivå
  • Sørge for lik verdsettelse av formuesobjekter, slik at det ikke blir mer lønnsomt å investere i eiendom enn i bedrifter
  • Øke bunnfradraget

Del artikkelen