Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi

Fornybar energi er en lønnsom løsning på klimakrisen.

Derfor vil Unge Venstre:

  1. Fortsette utbyggingen av vindkraft på land
  2. Gi støtte til vindkraft til havs
  3. Gjøre det mer lønnsomt å ruste opp vannkraftverk
  4. Sørge for at lokalsamfunn får mer penger igjen for fornybare energiprosjekter
  5. Bygge flere klimakabler til utlandet

Unge Venstre vil føre en energipolitikk som tar Norge fra en oljenasjon til verdens første helelektriske og fornybare samfunn.

Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket vi kan gjennomføre dersom vi skal nå klimamålene våre. Fordi elektrifiseringen av samfunnet krever mer strøm, må vi også utvikle mer fornybar energi.

Det er mange muligheter for å produsere mer ren, bærekraftig og fornybar energi i Norge. Vi vil endre skattetrykket for vannkraftverk slik at det som tjener samfunnet og klimaet som helhet, også lønner seg for næringslivet.

Fordelene ved vindkraft er globale, mens ulempene i stor grad er lokale. Unge Venstre vil at kommunene i større grad skal kompenseres økonomisk for vindkraftutbygging. Ved all utbygging må hensynet til natur og miljø veie tungt.

Klimagassutslipp kjenner ingen landegrenser. Europeisk samarbeid for forpliktende utslippskutt må være en bærebjelke i norsk klimapolitikk. Å bygge strømkabler til utlandet gjør at Norge fremskynder den grønne omstillingen i Europa, samtidig som det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser her hjemme.

Del artikkelen