Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi

Fornybar energi er en lønnsom løsning på klimakrisen.

Unge Venstre vil føre en energipolitikk som tar Norge fra å være en oljenasjon, til å bli et helelektrisk fornybarsamfunn. Vi jobber for mer utbygging av fornybar energi og et tettere samarbeid med andre europeiske land. Norge må gjennomføre en fornybarrevolusjon og innta en lederrolle innen grønn omstilling internasjonalt.

Klimagassutslipp kjenner ingen landegrenser. Europeisk samarbeid for forpliktende utslippskutt må være en bærebjelke i norsk klimapolitikk. Å bygge strømkabler til utlandet gjør at Norge fremskynder den grønne omstillingen i Europa, samtidig som det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser her hjemme.

Unge Venstre vil:

  • Bygge flere mellomlandskabler for å sikre fleksibilitet og forsyningssikkerhet i det europeiske energimarkedet
  • Utvikle en skattemodell for vindkraft som tilgodeser større inntekter til kommunene og sikrer fortsatt lønnsomme investeringer
  • Tilrettelegge for utbygging av mer landbasert vindkraft, blant annet ved en raskere behandling av vindkraftsøknader
  • Si nei til lokal vetorett i energispørsmål
  • At Norge skal ta en ledende rolle i utvikling av fornybar energi til havs, som havvind, bølgekraft, tidevannskraft og flytende solenergi

Del artikkelen