Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi

Fornybar energi er en lønnsom løsning på klimakrisen.

Unge Venstre vil føre en energipolitikk som tar Norge fra en oljenasjon til verdens første helelektriske og fornybare samfunn.

Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket vi kan gjennomføre dersom vi skal nå klimamålene våre. Fordi elektrifiseringen av samfunnet krever mer strøm, må vi også utvikle mer fornybar energi.

Klimagassutslipp kjenner ingen landegrenser. Europeisk samarbeid for forpliktende utslippskutt må være en bærebjelke i norsk klimapolitikk.

Å bygge strømkabler til utlandet gjør at Norge fremskynder den grønne omstillingen i Europa, samtidig som det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser her hjemme.

Derfor vil Unge Venstre:

  1. Fortsette utbyggingen av vindkraft på land
  2. Gi støtte til vindkraft til havs
  3. Gjøre det mer lønnsomt å ruste opp vannkraftverk
  4. Sørge for at lokalsamfunn får mer penger igjen for fornybare energiprosjekter
  5. Bygge flere klimakabler til utlandet

Del artikkelen