Hopp til hovedinnhold

Forskning

Å utdanne innbyggere kun for dagens arbeidsliv er ikke tilstrekkelig i et langsiktig perspektiv. Utdanningen må innrettes etter behov og ønsker for fremtiden.

På veien mot fornybarsamfunnet er vi helt avhengige av at forskningen bidrar til å kutte klimautslipp, utvikle ny teknologi og skape grønn vekst. Det forutsetter forpliktende og langsiktig satsing og et tett samarbeid mellom norske forskningsmiljøer.

Unge Venstre vil:

  • Øke finansieringen til norske stipendiater i utlandet
  • Overføre ansvaret for finansieringen av utenlandsstipendiater til Forskningsrådet
  • At all offentlig finansiert forskning skal være tilgjengelig for allmennheten
  • Jobbe for norsk deltagelse i internasjonal forskning og samarbeid innen kjerneteknologi. Norge skal bidra til å sikre trygg håndtering og langsiktig lagring av radioaktivt avfall

Del artikkelen