Hopp til hovedinnhold

Frihandel

Frihandel over landegrenser motvirker konflikt, i tillegg til at det skaper velferd og utvikling.

Globalisering gjør verden mindre. Gjennom handel, internasjonal politikk og migrasjon knyttes vi stadig tettere sammen. Frihandel har løftet millioner ut av fattigdom.

Samtidig ser vi en skjevfordeling av verdens ressurser. Fordelene ved globalisering forutsetter at vi klarer å samarbeide på tvers av landegrenser og opptre i solidaritet med hverandre. Vi vil ha mer frihandel med demokratiske land som respekterer menneskerettighetene.

Unge Venstre vil fjerne norske tollmurer, slik at andre land har like gode vilkår når de skal selge varer til norske forbrukere. Frihandel lar land med svakere økonomi selge sine varer til kjøpesterke nordmenn, som igjen gir velstandsutvikling og økt inntekt for disse landene.

Dette vil Unge Venstre gjøre:

  1. Jobbe mot tollmurer som svekker frihandel
  2. Gjennomføre en demokratisk reform av Verdens handelsorganisasjon. Reformen må blant annet sørge for mer åpenhet og at menneskerettigheter blir sentralt i alle avtaler.
  3. Samarbeide med EU om å sette strengere krav for økonomisk åpenhet blant europeiske land og banker

Del artikkelen