Hopp til hovedinnhold

Frihet

Frihet er den mest sentrale verdien i liberalismen. Frihet handler om å ha midlene og mulighetene til å skape seg et liv i tråd med egne verdier. Individets rett til frihet er ukrenkelig, og staten må etterstrebe størst mulig frihet for hvert enkelt menneske. Folk vet best selv hvordan de vil leve sine egne liv.

Frihet for alle handler om frihet for den enkelte

Det innebærer frihet til å velge, men også frihet fra at andre innskrenker dine rettigheter. Derfor er vi opptatt av å verne om menneskerettighetene og ytringsfriheten, beskytte individet fra tvang og overgrep, og begrense overvåkningen i samfunnet.

Frihet for alle handler om frihet for de som trenger det mest

I møtet med grov urettferdighet vektlegger vi raushet, solidaritet og medmenneskelighet. Unge Venstre vil ta imot flere flyktninger, sikre bedre rusomsorg og bekjempe fattigdom. Alle mennesker fortjener verdighet, omsorg og muligheter, uavhengig av deres utgangspunkt.

Frihet for alle handler om frihet for fremtidige generasjoner

Valgene vi tar i dag kommer til å påvirke menneskene som lever i fremtiden. Vi ønsker oss et Norge som går i en grønn retning med en sterk klima- og miljøpolitikk, tuftet på internasjonalt samarbeid. Vi jobber for en bærekraftig velferdsstat og satsing på nye, klimavennlige næringer.

Samfunnet er konstant i endring, og Unge Venstre vil alltid se med kritiske øyne på det bestående.

Unge Venstre vil kjempe frem morgendagens samfunn. Vi kjemper mot autoritære krefter, isolasjonisme og urettferdighet.

For frihet, for demokrati, for fremtiden.

Del artikkelen