Hopp til hovedinnhold

Frivilligheten

Frivilligheten er sivilsamfunnets lim. Staten må sørge for at det er lett og ubyråkratisk å engasjere seg. Unge Venstre vil særlig styrke barn og unges mulighet til å drive med frivillighet og organisasjonsarbeid.

Unge Venstre vil:

  • Gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillige organisasjoner bør behandles likt som bedrifter
  • Legge til rette for at offentlige lokaler stilles gratis til disposisjon til barn og unge når de ellers ikke er i bruk, og avbyråkratisere låneprosessen
  • Sikre grunnfinansiering i kommunebudsjettene til fritidsklubber

Del artikkelen