Hopp til hovedinnhold

Gruvedumping

Naturen ruster oss mot de katastrofale konsekvensene av klimaendringene, og er et viktig hjem for de millionene av arter vi deler jorden med. Derfor vil Unge Venstre forby all dumping av gruveavfall i norske fjorder, og tilrettelegge for at gruveavfall kan brukes i sirkulærøkonomien.

Unge Venstre vil:

  • Innføre et nasjonalt forbud mot gruvedumping.
  • Innføre en avgift på gruveavfall
  • At dagens skattenivå på mineralutvinning bør gjennomgås
  • At føre-var-prinsippet bør legges til grunn der den samfunnsøkonomiske nytten er usikker

Del artikkelen