Hopp til hovedinnhold

Helse

God helse er viktig for å kunne leve et fritt liv.

Helsetjenesten skal være tilgjengelig for alle. Unge Venstre ønsker en god helsetjeneste for både fysisk og psykisk helse, som gir deg den hjelpen du trenger når du trenger den.

Unge Venstre ønsker en sterk offentlig helsetjeneste, men også å ta i bruk private der det gir et godt tilbud.

Vi ønsker å gjennomføre fritt behandlingsvalg som gjør at pasienter kan velge mellom offentlige og private tilbud på det offentliges regning.

Du skal bestemme over din egen kropp, vi vil sikre at alle får mulighet til å ta sine egne valg om sin egen helse.

Unge Venstre vil:

  • Gjeninnføre fritt behandlingsvalg
  • Sikre at mennesker som bruker ulovlige rusmidler ikke diskrimineres i helsetjenesten
  • Gjøre om resepter for medisiner til kronisk syke slik at de ikke må fornyes like ofte og heller innføre en
  • grense for normalforbruk etter legens anbefaling som brukeren kan ta ut årlig
  • At alle kjønn må få tilbud om HPV-vaksine gratis.
  • Stille krav til at alle legemidler testes på et representativ utvalg mennesker.
  • Gjøre tannhelse mer tilgjengelig for alle ved å likestille kostnadene med andre helsetilbud, det vil si lav egenandel og få det inn i frikortordningen
  • Prioritere forskning på kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helsetjenesten

Del artikkelen