Hopp til hovedinnhold

Høyere utdanning

Høyere utdanning handler om å ruste studenter for arbeidslivet. Vel så viktig er dannelse og personlig utvikling. Å utdanne innbyggere kun for dagens arbeidsliv er ikke tilstrekkelig i et langsiktig perspektiv. Utdanningen må innrettes etter behov og ønsker for fremtiden.

Universiteter og høgskoler er blant de viktigste nøklene til et velfungerende samfunn med en opplyst befolkning. Unge Venstre ønsker universiteter og høgskoler som sitter på stor frihet til selv å kunne bestemme hvordan opptak blir gjort på en best mulig måte.

Alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha god undervisningskvalitet, tilgjengelig pensum og utstrakt bruk av digitale hjelpemidler.

Unge Venstre vil:

  • Gjøre Students at Risk-ordningen permanent, utvide ordningen ved å øke finansieringen, ta inn flere studenter og gi universiteter og høyskoler økonomiske insentiver til mottak av studenter
  • Holde fast ved gratisprinsippet i høyere utdanning, også for internasjonale studenter
  • Kreve at en større andel av stillingene i akademia skal være faste stillinger
  • Arbeide for jevnere kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte
  • Styrke undervisningen på alle utdannelsesnivåer. Ved ansettelser skal også pedagogiske evner veie tungt
  • Ha variert undervisning. Praksis bør integreres i alle studieløp der det er mulig og hensiktsmessig
  • At det skal være en variasjon i eksamensformer. Digitale hjelpemidler skal brukes som eksamensverktøy ved skriftlig eksamen der det er formålstjenlig
  • At universiteter og høyskoler i større grad skal gjøre forelesninger og annet undervisningsmateriell fritt tilgjengelig på nett
  • Stimulere til at det opprettes flere honours-programmer uten at det går på bekostning av ordinært studietilbud

Del artikkelen