Hopp til hovedinnhold

Ideologi

Unge Venstre baserer seg på den liberale ideologien som har som mål å skape frihet for alle. Vi tror på menneskets behov for frihet og evne til å skape. Vårt overordnede mål er å bevege samfunnet i en mer liberal retning.

Liberalismens utgangspunkt er menneskets ukrenkelige frihet og egenart. Alle mennesker er ulike, og retten til å definere meningen med sitt eget liv er universell og betingelsesløs. Ethvert menneske er et mål i seg selv, og ikke et middel for andres vilje.

Unge Venstre mener at mangfold ligger til grunn for et godt samfunn. Mangfold muliggjør kreativitet, toleranse og rom for alle. Mangfold oppstår når mennesker gis frihet og muligheter til å skape et bedre liv for seg selv og hverandre.

Alle har et ansvar for sine medmennesker, for fremtidige generasjoner og for de vi deler jorden med. Denne bevisstheten legger føringer for hvordan samfunnet skal bygges opp og bevares.

Unge Venstre styrer ikke mot utopier eller endelig definerte idealsamfunn. I det liberale demokratiet har borgeren makt over eget liv og kan forme sin egen fremtid sammen med sine medborgere. Samtidig skal vi ta vare på naturen og de som faller utenfor.

Vi kjemper for frihet for alle.

Del artikkelen